header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา


  ภาพข่าวกิจกรรม

ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.5 พัน.2 เน้นย้ำให้ดูแลทหารใหม่เปรียบเสมือนน้องคนเล็กสุด ของกองทัพบก
27 November, 2021
รอง ผบ.พล.ร.5 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาส "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2564
25 November, 2021
ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
19 November, 2021
ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 วัดบางสาร จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่
19 November, 2021
ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานการประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 และ หน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 5
12 November, 2021
ผบ.พล.ร.5 พบปะ ตรวจเยี่ยมสมาชิกกลุ่มโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และอาชีพเสริมของแม่บ้าน นขต.พล.ร.5
9 November, 2021
ผบ.พล.ร.5 ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ระนอง และตรวจเยี่ยมหน่วย ร.25 พัน.2
8 November, 2021
ผบ.กกล.เทพสตรี ตรวจเยี่ยมหน่วยและปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ระนอง
8 November, 2021
รอง ผบ.พล.ร.5 ให้การต้อนรับ รอง มทภ.4 ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.15 พัน.4
2 November, 2021
   

 


  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ตำแหน่ง นายสิบสูทกรรม (ชกท.941
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
ประกศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563
1. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716)
หมายเหตุ   บุคคล*ตัวจริง*ทั้ง 3 ตำแหน่งให้มารายงานตัว ในวันที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 อัตรา
ประกาศผลสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   

 


  คำสั่งกองพลทหารราบที่ 5

คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
การฝึกประจำปี พ.ศ. 2563
   

 


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่ราคากลาง/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน วงเงิน 5,678,475 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 2,179,553 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน วงเงิน 1,298,116 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ร.15 พัน.1 วงเงิน 1,277,644 บาท(25/08/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,390,000 บาท(09/07/21)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุชิ้นส่วนซ่อมสาย ช. วงเงิน 541,479 บาท(08/07/21)
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,505,544 บาท(24/06/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วงเงิน 3,950,866 บาท (09/06/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุชิ้นส่วนซ่อมสาย ช. วงเงิน 541,500 บาท(11/05/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,505,544 บาท(11/05/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว ของ ป.5 พัน.25 วงเงิน 8,100,000 บาท(11/05/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน วงเงิน 5,450,000 บา(30/04/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย วงเงิน 6,200,000 บาท(30/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือยแถวนายทหารประทวน วงเงิน 14,500,000 บาท(22/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และห้องน้ำ-ห้องส้วม วงเงิน 605,000 บาท (07/04/21)
   

 

 

 

พล.ต. วรเดช  เดชรักษา
ผบ.พล.ร.5

รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรารักกองทัพบก

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทร. 075-495074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com