header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา


  ภาพข่าวกิจกรรม

ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยม การปฏิบัติลาดตระเวนทางน้ำ ตามแผนปฏิบัติการเชิงรุก บริเวณปากแม่น้ำและชายฝั่ง รอยต่อระหว่างจังหวัด สงขลา-ปัตตานี
10 May, 2021
ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความมั่นคง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
25 April, 2021
รอง ผบ.พล.ร.5 ร่วมคณะ เสธ.ทภ.4 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ทบ. (รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มทบ.43)
23 April, 2021
ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี พบปะประชาชน และสมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวัง (วิทยุเครื่องแดง) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.ระนอง
14 April, 2021
ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ของหน่วยตรวจเลือกในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ภูเก็ต จำนวน 4 หน่วย
7 April, 2021
ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการของ อ.นาทวี
1 April, 2021
รอง ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
1 April, 2021
ผบ.พล.ร.5 / ผบ.กกล.เทพสตรี ให้การต้อนรับ ผบ.พล.ร.2 (มซ.) ในโอกาสที่คณะทำงานทางบกเดินทางมาพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข่าวสารด้านความมั่นคง...
30 March, 2021
ผบ.พล.ร.5/ผบ.ฉก.สงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ชคต.นาหมอศรี และเป็นประธานส่งมอบต้นกล้าพันธุ์มะนาว ให้กับกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติ
29 March, 2021
กองพลทหารราบที่ 5 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา พล.ร.5 ครบรอบปีที่ 46 โดยมี มทภ.4 เป็นประธานในพิธี
3 March, 2021
   

 


  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ตำแหน่ง นายสิบสูทกรรม (ชกท.941
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
ประกศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563
1. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716)
หมายเหตุ   บุคคล*ตัวจริง*ทั้ง 3 ตำแหน่งให้มารายงานตัว ในวันที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 อัตรา
ประกาศผลสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   

 


  คำสั่งกองพลทหารราบที่ 5

คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
การฝึกประจำปี พ.ศ. 2563
   

 


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่ราคากลาง/ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว ของ ป.5 พัน.25 วงเงิน 8,100,000 บาท(11/05/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน วงเงิน 5,450,000 บา(30/04/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย วงเงิน 6,200,000 บาท(30/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือยแถวนายทหารประทวน วงเงิน 14,500,000 บาท(22/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และห้องน้ำ-ห้องส้วม วงเงิน 605,000 บาท (07/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงแฟลตข้าราชการทหาร ทบ. ของ ร.15 พัน.1 วงเงิน 2,375,000 บาท (05/04/21)
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน วงเงิน 15,450,000 บาท (01/04/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน วงเงิน 6,550,000 บาท(29/03/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย วงเงิน 6,250,000 บาท(26/03/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยงและห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร วงเงิน 850,000 บาท(19/03/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงแฟลตข้าราชการทหาร ทบ. ของ ร.15 พัน.1 วงเงิน 2,500,000 บาท(19/03/21)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน วงเงิน 6,550,000 บาท (22/02/21)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และห้องน้ำ-ห้องส้วมทหาร วงเงิน 850,000 บาท (22/02/21)
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว ป.5 พัน.25 วงเงิน 8,259,646 บาท (18/02/21)
   

 


  คลิป/วิดีโอ

#มทภ.4 สร้างความอุ่นใจ พบปะครอบครัวทหารใหม่ ดั่งน้องคนเล็กของกองทัพบก
26 November, 2020
#ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี นำสิ่งของส่งมอบในการช่วยเหลือ 24 นักตกปลาคนไทยในเมียนมา
20 November, 2020
#คุมเข้มชายแดนชุมพร ช่วงวันหยุดยาว ป้องกันผู้หลบหนีเข้าเมือง และสิ่งผิดกฎหมาย สกัดการแพร่ระบาดโควิด 19
1 9 November, 2020
#พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.กกล.เทพสตรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแนวชายแดนที่ติดกับมาเลเซีย
28 October, 2020
#พิราบคาบข่าว "อัพเดทตรวจเลือกทหารปี 63 ล่าสุด (ตอนที่ 60)"
9 July, 2020
#พิราบคาบข่าว "โอกาสของนักเรียนนายสิบ สู่นักเรียนเตรียมทหาร"
8 July, 2020
#พิราบคาบข่าว "การตรวจเลือกทหาร ป 2563"
17 June, 2020
#พิราบคาบข่าว "ทบ. ปรับเกณฑ์ พลทหารมีรอยสัก สอบนายสิบได้"
17 June, 2020
#พิราบคาบข่าว "ทหารพันธุ์ดี" นำผลผลิตจากรั้วค่าย มาจำหน่ายในห้าง
21 May, 2020
ร่วมใจ...ดับไฟป่า
21 May, 2020

 

 

พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค
ผบ.พล.ร.5

รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรารักกองทัพบก

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทร. 075-495074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com