header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา


  ภาพข่าวกิจกรรม

พ.อ. อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 พร้อมด้วย ผบ.นขต.บก.พล.ร.5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
29 July, 2020
พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกเพื่อการแข่งขัน การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies Slam)
28 July, 2020
พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 พร้อมด้วยประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.ร.5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
24 July, 2020
พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธีปลงผมนาค โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
23 July, 2020
พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการของ อ.รัษฎา จ.ตรัง
23 July, 2020
พ.อ. อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการของ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
23 July, 2020
พ.อ. อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 เป็นประธานการคัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรของหน่วย เป็นนายทหารปกครองโรงเรียนเตรียมทหาร
21 July, 2020
พ.อ. อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 ให้การต้อนรับ หน.คณะชุดตรวจประกันคุณภาพการฝึก และคณะอนุกรรมการฯ ระดับ ทบ. ประจำปี 2563
15 July, 2020
พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ให้การต้อนรับคณะตรวจประกันคุณภาพการฝึก โดยคณะอนุกรรมการฯ ทบ. ประจำปี 2563
14 July, 2020
พ.อ. ฐิติพงษ์ อินวะษา รอง เสธ.พล.ร.5 ร่วมกับหน่วยในพื้นที่ ตรวจสถานที่สำหรับจัดทำพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ
13 July, 2020
   

 


  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563
1. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716)
หมายเหตุ   บุคคล*ตัวจริง*ทั้ง 3 ตำแหน่งให้มารายงานตัว ในวันที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 อัตรา
ประกาศผลสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   

 


  คำสั่งกองพลทหารราบที่ 5

คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5
การฝึกประจำปี พ.ศ. 2563
   

 


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่ราคากลาง/ประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรวงเงิน 3,500,000 บาท (20/5/20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน วงเงิน 6,480,00 บาท (14/5/20)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร วงเงิน 3,508,200 บาท (30/4/20)
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน วงเงิน 7,542,000 บาท (29/4/20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างคลัง สป.3 วงเงิน 1,499,000 บาท (29/04/20)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคลัง สป.3 วงเงิน 1,732,700 บาท (20/04/20)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วงเงิน 7,500,000 บาท (20/04/20)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 7,542,000 บาท
ประกาศประกวดราคาจ้าง จำนวน 9,503,800 บาท
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3,508,200 บาท
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 9,503,800 บาท
   

 


  คลิป/วิดีโอ

#พิราบคาบข่าว "อัพเดทตรวจเลือกทหารปี 63 ล่าสุด (ตอนที่ 60)"
9 July, 2020
#พิราบคาบข่าว "โอกาสของนักเรียนนายสิบ สู่นักเรียนเตรียมทหาร"
8 July, 2020
#พิราบคาบข่าว "การตรวจเลือกทหาร ป 2563"
17 June, 2020
#พิราบคาบข่าว "ทบ. ปรับเกณฑ์ พลทหารมีรอยสัก สอบนายสิบได้"
17 June, 2020
#พิราบคาบข่าว "ทหารพันธุ์ดี" นำผลผลิตจากรั้วค่าย มาจำหน่ายในห้าง
21 May, 2020
ร่วมใจ...ดับไฟป่า
21 May, 2020
#พิราบคาบข่าว ตอน : "ARMY Delivery" ทหารลงพื้นที่ ส่งทุกที่ ทุกเวลา ทุกรูปแบบการส่ง"
14 May, 2020
วินัยทหารต้านโควิด 19 กับ 9 ข้อ new normal 13 May, 2020

 

 

พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค
ผบ.พล.ร.5

รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรารักกองทัพบก

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทร. 075-495074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com