เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

พล.ร.5 จัดกิจกรรมรับมอบสิ่งของสำหรับนำไปจัดทำ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"

        เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. พล.ต. วรเดช เดชรักษา ผบ.พล.ร.5/ ผบ.กกล.เทพสตรี เป็นประธานจัดกิจกรรมรับมอบสิ่งของ สำหรับนำไปจัดทำ "ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา"    โดยได้เชิญชวนกำลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมบริจาคสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์สำหรับนำไปมอบให้น้องๆ นักเรียน และผู้ที่พิการทางสายตา อาทิเช่น ชุดนักเรียน, เสื้อผ้า, รองเท้า, หนังสืออื่นๆและอุปกรณ์ประกอบการเรียนต่างๆ ที่มีประโยชน์สำหรับเด็ก เพื่อนำไปมอบให้น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปภัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ         สยามบรมราชกุมารี และปฏิทินเก่า (แบบตั้งโต๊ะ) เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนคนตาบอดในพื้นที่ สำหรับนำไปจัดทำหนังสืออักษรเบลล์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนคนตาบอด
    
       ผบ.พล.ร.5 ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย พร้อมทั้งภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ที่ให้  ความสำคัญ และสนับสนุนโครงการอันเป็นประโยชน์ของกองทัพบก เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนบรรเทาความเดือดร้อนแก่น้องๆ เยาวชน ที่จะเป็นอนาคตของประเทศชาติต่อไป
       
 
        ข้อมูล/ภาพ : กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com