เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

พล.ร.5 ร่วมพิธี "วันถลางชนะศึก"รำลึกถึงวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร

        เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 พันเอกอภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมด้วยคุณ ชฎาภรณ์ แจ่มแจ้ง รักษาการประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5
และกำลังพลร่วมพิธีบวงสรวง ,พิธีตักบาตรพระสงฆ์ , และพิธีวางพวงมาลา “วันถลางชนะศึก”
เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ในวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของ               ท้าวเทพกระษัตรีท้าวศรีสุนทร โดยมีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธานในพิธี                 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
    
      โดยวันถลางชนะศึก ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เมื่อปีพุทธศักราช 2328
ประวัติชาติไทยได้จารึกวีรกรรม และระลึกถึงท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ซึ่งทั้งสองท่านได้ประกอบวีรกรรมนำชาวถลางต่อสู้กับทหารเมียนมา
ที่ยกกองทัพมาตีเมืองถลางในสงครามเก้าทัพ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมกับกรมเมือง
โดยส่งทัพเรือเข้าตีหัวเมืองปักษ์ใต้ฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เมืองตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง และเมืองถลาง
ซึ่งขณะนั้นเจ้าเมืองถลางได้ถึงแก่อนิจกรรม คุณหญิงจัน ภริยาเจ้าเมืองถลาง และคุณหญิงมุก
ผู้เป็นน้องสาว ได้นำชาวเมืองต่อสู้กับเมียนมาเป็นเวลาเดือนเศษ
ปกป้องบ้านเมืองให้รอดจากการถูกยึดครองอย่างองอาจกล้าหาญ
จนเมียนมาต้องถอยทัพกลับไป เมื่อความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคุณหญิงจัน
เป็นท้าวเทพกระษัตรี และคุณหญิงมุก เป็นท้าวศรีสุนทร เป็นความภาคภูมิใจที่จารึกไว้
ในความทรงจำของชาวไทยทั้งชาติ ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้

       
 
        ข้อมูล/ภาพ : กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

   
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com