เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผบ.ทบ. เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภาระกิจในพื้นที่ จชต.

        เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 12.45 - 17.30 น.
พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก/
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พร้อมด้วยคณะเดินทางปฏิบัติภารกิจตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดน ด้านไทย - มาเลเซีย บริเวณพื้นที่ จังหวัดยะลา
โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4
และ พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี
ให้การต้อนรับและร่วมติดตามคณะ โดยมีการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชาของทหารมาเลเซีย โดยมีพลโท Datuk Muhammad Hafizuddeain Bin Jantan ผู้บัญชาการกองกำลังทหารบกสนาม ภาคตะวันตก มาเลเซีย ให้การต้อนรับ โดยพบปะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือตามแนวชายแดนพร้อมแสดงความขอบคุณที่ทหารมาเลเซียมีความสัมพันธ์อันดีเสมอมา
  หลังจากนั้น รับฟังบอกการปฏิบัติงาน ณ จุดตรวจร่วมไทย-มาเลเซีย ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4404 พร้อม พบปะกำลังทหารฝ่ายมาเลเซียจุดตรวจร่วมไทย-มาเลเซีย บ้านดินเสมอ ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
  รับฟังบรรยายสรุปจาก ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนของ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4406 ณ บริเวณ หลักเขตแดนที่ 54/83 บ้านสวนส้ม ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของ กองร้อยป้องกันชายแดนที่ 1 บ้านอัยเยอร์เบอร์จัง ตำบลธารน้ำทิพย์      อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
   โดยในทุกพื้นที่ ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะกำลังพล ,มอบโอวาท และกล่าวอวยพรปีใหม่พร้อมทั้งมอบ พระบรมฉายาลักษณ์ฯรวมไปถึงสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล

    

       
 
        ข้อมูล/ภาพ : กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com