เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผบ.พล.ร.5​ ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่,
นทน.รร.สธ.ทบ. หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 100 และ นทน.รร.สธ.ทบ.
หลักสูตร นบส.ชุดที่ 42

              

เมื่อวันที่​ 27​ พฤษภาคม​ 2565 เวลา 13.00 น. พลตรีวรเดช​ เดชรักษา​ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่​ 5​/ ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา,อาจารย์, เจ้าหน้าที่, นายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 100 และนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ 42 จำนวน 140 นายพร้อมรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน
ในด้านต่างๆ และสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองพลทหารราบที่ 5/กองกำลังเทพสตรี พร้อมทั้งตอบข้อซักถามในการปฏิบัติงานของหน่วยและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม สนั่น ยุทธสารประสิทธิ์ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

    
  
       
 
        ข้อมูล/ภาพ : กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
     
     
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com