หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

🏅🏅ผบ.พล.ร.5 (ไทย) ให้การต้อนรับ ผบ.พล.ร.2 (มาเลเซีย) ตรวจเยี่ยมติดตามการก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมไทย - มาเลเซีย

          เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี /ประธานคณะทำงานทางบกฝ่ายไทยพร้อมด้วยคณะทำงานทางบกฝ่ายไทย ให้การต้อนรับ พล.ต.ดาโต๊ะ มูฮัมหมัด ฮูไซมี ซับบรี ผบ.พล.ร.2 (มาเลเซีย) ประธานคณะทำงานทางบกฝ่ายมาเลเซีย และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามการก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมไทย – มาเลเซีย ณ พื้นที่ก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมไทย – มาเลเซีย บริเวณหลักเขตแดนที่ 36/100 บ้านคลองช้างตาย ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา
 
        ในการนี้ได้หารือแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันในพื้นที่ ดังมีข้อสรุปดังนี้
          ➤ แนวทางการก่อสร้างจุดตรวจร่วม และฐานปฏิบัติการร่วมของทั้งสองประเทศ สำหรับฝ่ายมาเลเซียปัจจุบันดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 30% ส่วนของฝ่ายไทย เตรียมการไว้ 2 ระยะ คือ
                  ระยะแรก ดำเนินการด้วยอาคารชั่วคราว (temporary building) คาดว่าเริ่มดำเนินการในห้วงเดือนเมษายน 2565 รับการสนับสนุนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ปัจจุบันได้รับอนุมัติอาคารจำนวน 3 หลัง
                  ระยะสอง ดำเนินการสร้างอาคารถาวร ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ
          ➤ การประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระดับผู้ปฏิบัติในพื้นที่
          ➤ การประสานความร่วมมือการลาดตระเวนร่วมไทย - มาเลเซีย แบบไม่เป็นทางการ โดยลาดตระเวนในพื้นที่ของแต่ละประเทศและนัดพบที่บริเวณหลักเขต เพื่อพัฒนาสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข่าวสาร
          ➤ การประสานความช่วยเหลือในทุกด้าน เมื่อมีการร้องขอของทั้งสองประเทศ
✨ บรรยากาศในการพบปะหารือร่วมกันเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความผูกพัน และความมีมิตรไมตรีจิตที่ดีต่อกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงสัมพันธ์อันดีของทหารบกไทยและทหารบกมาเลเซีย ที่มีมาอย่างยาวนาน ✨

        🏅ทั้งนี้การปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด🏅        

 

        ข้อมูล/ภาพ : กองกำลังเทพสตรี
 
        ภาพประกอบ
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com