หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

18 มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล การจัดงานในครั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช องค์วีรกษัตริย์ไทยและบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ตลอดจนเหล่าบรรพชนของไทยที่ได้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญ สละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยไว้เป็นมรดกตกทอดมาจนทุกวันนี้ โดยในปีนี้ยังคงประกอบพิธีฯ ที่สำคัญต่าง ๆ เช่นเดียวกับที่ได้ปฏิบัติเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งกิจกรรมฯ ที่สำคัญ ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

          ➤ โดยการจัดงานวันกองทัพไทยในปีนี้ ได้ปรับลดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีฯ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
            #วันกองทัพไทย
            #430ปีวันยุทธหัตถี
            #วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

        ข้อมูล/ภาพ : กองพลทหารราบที่5
 
        ภาพประกอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com