เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผบ.กกล.เทพสตรี พบปะมอบสิ่งของให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ จชต.

        เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี ตรวจเยี่ยมกำลังพล
ณ ฐานปฏิบัติการบ้านดีดะ ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา  โดยพบปะมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ด้านจังหวัดยะลา ได้เน้นย้ำให้กำลังพลได้เข้าใจในภารกิจการป้องกันชายแดนและนโยบายต่างๆ เกี่ยวกับการสกัดกั้นการกระทำผิดต่างๆตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย  อีกทั้งได้เน้นย้ำในมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน พร้อมทั้งได้นำความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นที่มีต่อกำลังมาพบปะสร้างขวัญกำลังใจให้กำลังพล นอกจากนั้น ผบ.กกล.เทพสตรี ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์ พร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับทหารมาเลเซีย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
    

       
 
        ข้อมูล/ภาพ : กองกำลังเทพสตรี
 

        ภาพประกอบ

     
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com