เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

กองพลทหารราบที่ 5 ขอเชิญข้าราชการและครอบครัวร่วมกับพุทธศาสนิกชน ผู้มี
จิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้กำหนดสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย
ณ วัดกะโสมเหนือ ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จว.น.ศ.


    
  
       
 
        
 

        

   
     
     
     
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com