เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

           รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

              

  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. พันเอกอภินันท์ แจ่มแจ้ง
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 91 รูป
ถวายเป็นพระราชกุศล,พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล,พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 10 รูป ตามลำดับ โดยมีข้าราชการทหาร/ตำรวจ,ข้าราชการพลเรือน,พนักงานรัฐวิสาหกิจ,ประธานแม่บ้านมหาดไทย,องค์กรเอกชน นักเรียน/นักศึกษา และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ
เพื่อประโยชน์อันมหาศาลต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ที่จะทำให้ประเทศชาติ มั่นคงประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยการสืบสาน รักษา และต่อยอด
  พระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
มีความรักความสามัคคี มีจิตสาธารณะรู้จักเสียสละ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันก่อให้เกิดความสงบ
สุขร่มเย็น ความอยู่ดี มีสุขของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา พร้อมทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศไทย รวมทั้งเวชภัณฑ์ต่าง ๆ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แก่ปวงชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์และได้รับการแซ่ซ้องสรรเสริญไปทั่วสารทิศสืบไป

    
  ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 อย่างเคร่งครัด
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
       
 
        ข้อมูล/ภาพ : #วันแม่แห่งชาติ
                       #วันผ้าไทย
                       #พาแม่เที่ยว
                       #กองพลทหารราบที่5
 

        ภาพประกอบ

   
     
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com