หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

    ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีการสร้างพระสมเด็จ
องค์ปฐมปางมารวิชัย (หลวงพ่อโสม)

    เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 08.45 น. พลตรีวรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหาราบที่ 5
พระสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย (หลวงพ่อโสม) พร้อมด้วยคณะข้าราชการและครอบครัวร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา
ในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปและยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา
ให้คงอยู่ต่อไป ณ วัดกะโสมเหนือ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

     

 

        ข้อมูล/ภาพ : #กองพลทหารราบที่5
 
        ภาพประกอบ
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com