หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรีลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมกำลังป้องกันชายแดนในส่วนของ กองกำลังเทพสตรี ในห้วงวันหยุดปีใหม่

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 19.00 น. พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดนของ กกล.เทพสตรี ได้แก่ ชฝต.4103 และ ชป.มว.คทร.กองกำลังเทพสตรี

          ➤โดยเน้นย้ำการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รวมไปถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน covid-19 พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

          ➤หลังจากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารและพักแรม ร่วมกับกำลังพล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ณ ชฝต.4103 ช่องหินหมู ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
        ภาพประกอบ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com