หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่

          เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เพื่อให้กำลังใจกำลังพลที่มีความเสียสละในการปฎิบัติงาน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้นโยบาย “ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน” โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ อาสาสมัครกิจการพลเรือน และจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
        ภาพประกอบ
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com