เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

กองพลทหารราบที่ 5 ดำเนินการตามโครงการปันน้ำใจสู่บ้านทหารกองหนุน

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามความเป็นอยู่ของทหารกองหนุน ดังนี้
        ➤นายสมชาย ชูประดิษฐ์ มีสถานะความเป็นอยู่ที่ลำบาก ซึ่งพิการทางสายตา(ฝั่งขวา)โดยอาศัยอยู่กับบุตรหลาน ณ บ้านลานช้าง ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ➤นายธีรชัย อินทรศร เป็นผู้ป่วยติดเตียง มีสถานะความเป็นอยู่ที่ลำบาก อาศัยอยู่กับมารดา และบุตร โดยครอบครัวไม่ได้ประกอบอาชีพ อาศัยเลี้ยงชีพด้วยเงินยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
        เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในขั้นต้นให้กับทหารกองหนุน และครอบครัวได้มีกำลังใจที่ดี และได้รับทราบถึงความห่วงใยที่หน่วยทหารไม่เคยทอดทิ้ง พร้อมทั้งตรวจสุขภาพ มอบจักรยาน และสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่พี่น้อง ที่เคยร่วมรับใช้ชาติกันมา
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
 
 
 
     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com