เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

พล.ร.5 สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565

        เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
 
     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com