หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

รอง ผบ.พล.ร.5 ร่วมพิธี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2564

        เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 09.00 น. พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ประจำปี 2564 เนื่องในวันวชิราวุธ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ ณ บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ และอาคารสโมสรวีรไทย ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 

 
     
 
 
 
     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com