หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผบ.พล.ร.5 ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราช

        เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564​ เวลา​ 13.00 น. พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายแด่พระสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส และเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่

        โดยมี พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธาน ณ วัดนาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพกิจกรรมถวายผ้าพระกฐินประทานจากสมเด็จพระสังฆราชฯ

     
 
 
 
     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com