หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานการประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา นขต.พล.ร.5

        เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64​ พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ได้เดินทางไปยังอาคารสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร เพื่อเป็นประธานการประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ กองพลทหารราบที่ 5 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 5 พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปการปฏิบัติงานห้วงที่ผ่านมา

        โดยได้เน้นยํ้าแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายของสมาคมแม่บ้านกองทัพบก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพการประชุมสมาคมแม่บ้านทหารบกฯ

 
 
     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com