หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

        เมื่อวันที่ 16 ก.ย.64 เวลา 08:00 น. พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อชาติ กองทัพภาคที่ 4 ห้วงที่ 2 โดยกองพลทหารราบที่ 5 มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 52 นาย ได้รับโลหิต 18,200 ซีซี ณ อาคารถาวรเศรษฐ์ กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

        

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

     
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com