หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 15 ก.ย.64 เวลา 08:30 น. พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน Army Farm Army Chef 2021 ระดับกองทัพ เป็นการแข่งขันของหน่วยระดับ กองพล/มทบ. ซึ่งคัดสรรผู้แข่งขันจากกำลังพลของหน่วย, เชฟในพื้นที่ และเยาวชนในพื้นที่ โดยมี พลตรี วรพล วรพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน ณ ศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 
 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
 
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com