หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 1 ก.ย.64 เวลา 14:30 น. พันเอก จรูญ จตุรงค์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในการตรวจประเมินผลการปฎิบัติโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ซึ่งเป็นบ้านพักที่อยู่บนเส้นทางหลัก สำหรับเดินทางไปโครงการทหารพันธุ์ดี ณ พื้นที่บ้านพักกำลังพลของ กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

   
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com