หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 เวลา 09:00 น. พันเอก จรูญ จตุรงค์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ครบรอบ 43 ปี ดังนี้.-

           • พิธีวันสถาปนากองบัญชาการช่วยรบที่ 4
           • พิธีเปิดสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบัญชาการช่วยรบที่ 4
           • พิธีเปิดที่ทำการ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองบัญชาการช่วยรบที่ 4

           โดยมีแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี ณ กองบัญชาการช่วยรบที่ 4 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com