หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ พันเอก มานิตย์ เผ่าพงษ์จันทร์ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับชมการสาธิต การฝึก และการดำเนินกรรมวิธีในการรับทหารใหม่ ในรูปแบบ Bubble and Sealed ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

           ในการนี้ มีผู้แทนจากหน่วยฝึกทั้ง 43 หน่วย ของกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมรับชมการสาธิตการฝึกด้วย เพื่อให้เป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั้งกองทัพภาคที่ 4

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com