หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 จัดกำลังพล และยานพาหนะ จำนวน 11 คัน สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Covid-19 จากโรงพยาบาลสทิงพระ จำนวน 110 ราย และ รพ.สิงหนคร จำนวน 33 ราย รวมทั้งสิ้น 143 ราย เคลื่อนย้ายไปยัง โรงพยาบาลสนาม (โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่) เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโรคและเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา จัดเตรียมไว้ต่อไป

 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com