หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

        เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.64 เวลา 11:00 น. พันเอก จรูญ จตุรงค์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 จัดรถครัวสนามเพื่อประกอบเลี้ยงอาหารแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเดือดร้อน ยากลำบากในการเดินทาง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในห้วงภาวะการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมอบข้าวกล่อง จำนวน 300 กล่อง และน้ำดื่มจำนวน 300 ขวด ณ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

        
 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com