หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 เวลา 13:15 น. พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินโครงการฯ, เยี่ยมชมพื้นที่โครงการฯ และการปรับปรุงอาคารเก็บเมล็ดพันธุ์ ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com