หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 23 เม.ย.64 เวลา 12:00 น. พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมคณะเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม ทบ. (โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร มทบ.43) เพื่อรับทราบถึงความพร้อมและแนวทางการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย และตรวจเยี่ยมจุดรับพัสดุของค่ายฯ ณ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทรและสถานี สห.มทบ.43 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

        ภาพ เสธ.ทภ.4 ตรวจเยี่ยม รพ.สนาม ทบ. และตรวจเยี่ยมจุดรับพัสดุของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com