header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
        

         ▪ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรังได้เดินทางมาศึกษาดูงานภายในหน่วยรบ ของกองพลทหารราบที่ 5 ทั้งนี้หน่วยได้จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องภารกิจ และขีดความสามารถของหน่วย รวมทั้งสาธิตการปฏิบัติของพลประจำรถถัง และจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย กองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้และเข้าใจในวิชาทหารมากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

 

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com