หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        เมื่อวันที่ 29 ก.ย.63 พ.อ.ฐิติพงษ์ อินวะษา รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63 โดยรับฟังการบรรยายสรุป การจัดการฝึก ตรวจโรงนอน พบปะทหารใหม่ และตรวจโรงเลี้ยง พร้อมทั้งเน้นย้ำหน่วยฝึกฯ ในการปฏิบัติตามนโยบาย/สั่งการของ ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด ดังนี้.-

            เวลา 09:00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.3 ค่ายวิภาวดีรังสิต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

            เวลา 12:00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.5 พัน.25 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร

            เวลา 14:00 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.1 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร

 

        การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.3

     
        การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.5 พัน.25
     
        การตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.1
     
ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com