หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        ▪ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.63 พ.อ. อภินันท์  แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผลัดที่ 1/63 ของหน่วยภายในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร โดยรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วยฝึกฯ พร้อมพบปะและให้โอวาทแก่ทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.5 พัน.15 และหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.16 พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

        ภาพตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ป.5 พัน.15

     
        ภาพตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.พัน.16 พล.ร.5
     
ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com