header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
         ▪ เมื่อ 28 ก.ค.63 เวลา 09:30 น. พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกเพื่อแข่งขัน การแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรี "ราชวัลลภเริงระบำ" (Hop to the bodies Slam) ประจำปี 2563 ซึ่งกองพลทหารราบที่ 5 เป็นตัวแทนกองทัพภาคที่ 4 ในการแข่งขันระดับกองทัพบก พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ และภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญ ณ สนามบินค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

 

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com