หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        ▪ เมื่อวันที่ 15 ก.ค.63 เวลา 10:00 น. พ.อ.อภินันท์  แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 ให้การต้อนรับ หน.คณะชุดตรวจประกันคุณภาพการฝึก และคณะอนุกรรมการฯ ระดับ ทบ. ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมนวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกของ นขต.พล.ร.5 พร้อมสรุปผลการตรวจขั้นต้นของหน่วย ณ สโมสรเทพสตรี ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

   
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com