header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
         ▪ เมื่อ 13 ก.ค.63 เวลา 13:30 น. พ.อ. ฐิติพงษ์ อินวะษา รอง เสธ.พล.ร.5 ร่วมกับ นขต.บก.พล.ร.5 และ ป.5 พัน.15 ร่วมตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดก้างปลา ต.ที่วัง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้แบ่งความรับผิดชอบให้หน่วยพัฒนาพื้นที่ และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่อไป

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

 

 
   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com