หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

         เมื่อวันที่ 13 มี.ค.63 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยระดับกองพัน ประจำปี 2563 ณ พื้นที่การฝึก ร.15 พัน.1 อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ดังนี้.-
             เวลา 09:00 น. เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบของ พัน.ตส.3 (ร.5 พัน.3) ณ สนามฝึก หน้าศาลาโอฬาร ร.15 พัน.1
             เวลา 10:00 น. ตรวจเยี่ยมการยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พัน.ตส.2 (ร.25 พัน.2) ณ สนามยิงปืนทราบระยะ ร.15 พัน.1
             เวลา 11:00 น. ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมบนภูมิประเทศจำลอง Rock Rehearsal ณ ทก.พัน.ตส.1 (ร.15 พัน.4)

 

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com