หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

         เมื่อวันที่ 3 มี.ค.63 พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 และคุณปิยะนุช ศกุนตนาค ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา พล.ร.5 พร้อมด้วยข้าราชการ สังกัด พล.ร.5 และประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา นขต.พล.ร.5 ร่วมกระทำพิธีและกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา พล.ร.5 ครบรอบปีที่ 45 ดังนี้.-
             เวลา 07:00 น. สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ณ พื้นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
            เวลา 08:00 น. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพล พร้อมทั้งมอบรางวัลหน่วยฝึกทหารดีเด่น และกำลังพลดีเด่น ณ บก.พล.ร.5
             เวลา 10:00 น. ให้การต้อนรับ มทภ.4 ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีสงฆ์วันสถาปนา พล.ร.5 ณ ห้องเกียรติยศ พล.ร.5
             เวลา 15:00 น. เป็นประธานในกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ สนามฟุตบอล ร้อย.บก.พล.ร.5

 

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com