หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

         ▪ เมื่อ 25 ก.พ.63 เวลา 09:00 น. พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการเตรียมทีมและนักกีฬา สำหรับการแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 70 ปี 2563 ดังนี้.-
           - การเตรียมทีม นักกีฬาปัญจกีฬาทหาร ณ ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
           - การเตรียมทีม นักกีฬาเทนนิส ณ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
           - การเตรียมทีม นักกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น ณ สนามมวย พล.ร.5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com