header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
         ▪ เมื่อ 25 ก.พ.63 เวลา 09:00 น. พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยระดับกองร้อย ประจำปี 2563 ของ กรม.ร.5 และ นขต. รับฟังบรรยายสรุป และชมการสาธิตการดำเนินกลยุทธ์ของกองร้อยทหารราบ ณ พื้นที่การฝึก อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com