header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

 
         ▪ เมื่อ 3 ก.พ.63 เวลา 07:30 น. พ.อ. อภินันท์ แจ่มแจ้ง เสธ.พล.ร.5 ร่วมพิธีวางพวงมาลา, พิธีสงฆ์ และพิธีสวนสนามเชิดชูเกียรติเนื่องในวันทหารผ่านศึก เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และสดุดีวีรกรรมของทหารผ่านศึก ที่ได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัว แม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องบ้านเมือง โดยมี ผบ.มทบ.43 เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

ข้อมูล/ภาพ : ฝกร.พล.ร.5

 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075-495-074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com