หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

    ▪ เมื่อ 31 ต.ค. 62 เวลา 14:30 น. พล.ต. ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานในพิธี ตรวจสภาพความพร้อม ศบภ.พล.ร.5 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์ และระบบให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ลานอเนกประสงค์ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 
 
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com