หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

    ▪ เมื่อวันที่ 22 ส.ค.62 พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ ผบ.พล.ร.5/ผบ.กกล.เทพสตรี ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ จนท.ประจำด่านศุลกากร ประกอบด้วย ...
         * ด่านศุลกากร บูเก๊ะตา
         * ด่านศุลกากรสุไหงโกลก
    ▪ เพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องการเพิ่มมาตรการกวดขันการผ่านแดน ตามนโยบาย มทภ.4 และรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เรื่องเครื่องตรวจสแกน บุคคล และสัมภาระที่ยังไม่เพียงพอ พร้อมทั้งพบปะให้แนวทางในการปฏิบัติงานกับ จนท.ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ด่านศุลกากร บูเก๊ะตา
     

 

ด่านศุลกากรสุไหงโกลก

 
     

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com