header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

    ▪ เมื่อ 5 ส.ค.62 กอ.ฝึกผสม ทบ.ไทย และ ทบ.ออสเตรเลีย รหัสการฝึก CHAPEL GOLD 2019 ดำเนินการฝึกดังนี้.-
        1.เคลื่อนย้ายเข้าพื้นที่ฝึก
        2.ให้คำสั่งยุทธการ
        3.ตั้งฐาน ลว.
        4.ยิงปืนแลกเปลี่ยน ทบ.ไทย - ทบ.ออสเตรเลีย
    ณ ค่ายการรบพิเศษสิชล ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช

   

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45217
E - mail : infdivision5@gmail.com