header
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา


  ภาพข่าวกิจกรรม

ผบ.กกล.เทพสตรี พบปะมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย ด้าน จ.ยะลา
January 9, 2022

รอง ผบ.พล.ร.5 ให้การต้อนรับ มทภ.4 ในพิธีมอบบ้านหลังใหม่ใหผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลลาก
January 5, 2022

ผบ.พล.ร.5 และ สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.5 เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวกำลังพล และบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
January 3, 2022
ผบ.กกล.เทพสตรี เดินทางตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของกำลังป้องกันชายแดนของ กกล.เทพสตรี
January 1, 2022
รอง เสธ.พล.ร.5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่ ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้นโยบาย "ปีใหม่ปลอดภัย กองทัพบกห่วงใยประชาชน"
January 1, 2022
ผบ.พล.ร.5 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค แก่ทหารกองหนุน ในพื้นที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
28 December, 2021
ผบ.พล.ร.5 เป็นประธานการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวนชั้นยศ จ่าสิบเอก เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2565
27 December, 2021
กองพลทหารราบที่ 5 จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนในสถานศึกษา ป้องกัน Covid-19 สนองตอบนโยบายกองทัพบก
21 December, 2021
รอง ผบ.พล.ร.5 ร่วมพิธีวันสถาปนา ครบรอบ 32 ปี โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
20 December, 2021
   

 


  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2564
1. ตำแหน่ง นายสิบสูทกรรม (ชกท.941
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
ประกศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 อัตรา
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563
1. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3. ตำแหน่ง เสมียนกำลังพล (ชกท.716)
หมายเหตุ   บุคคล*ตัวจริง*ทั้ง 3 ตำแหน่งให้มารายงานตัว ในวันที่ 27 ม.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 อัตรา
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 28 อัตรา
ประกาศผลสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2562
กองพลทหารราบที่ 5 รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2562
   

 


  คำสั่งกองพลทหารราบที่ 5

คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
การฝึกประจำปี พ.ศ. 2563
   

 


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่ราคากลาง/ประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน วงเงิน 5,678,475 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 2,179,553 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน วงเงิน 1,298,116 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ร.15 พัน.1 วงเงิน 1,277,644 บาท(25/08/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,390,000 บาท(09/07/21)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุชิ้นส่วนซ่อมสาย ช. วงเงิน 541,479 บาท(08/07/21)
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,505,544 บาท(24/06/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วงเงิน 3,950,866 บาท (09/06/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุชิ้นส่วนซ่อมสาย ช. วงเงิน 541,500 บาท(11/05/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,505,544 บาท(11/05/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว ของ ป.5 พัน.25 วงเงิน 8,100,000 บาท(11/05/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน วงเงิน 5,450,000 บา(30/04/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย วงเงิน 6,200,000 บาท(30/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือยแถวนายทหารประทวน วงเงิน 14,500,000 บาท(22/04/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง และห้องน้ำ-ห้องส้วม วงเงิน 605,000 บาท (07/04/21)
   

 

 

 

พล.ต. วรเดช  เดชรักษา
ผบ.พล.ร.5

รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรารักกองทัพบก

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทร. 075-495074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com