หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา


  ภาพข่าวกิจกรรม

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5​/ผู้บัญชาการกองกำลังเทพสตรี ตรวจเยี่ยมการฝึกผสมทางบกไทย–มาเลเซีย และร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกผสมทางบกไทย–มาเลเซีย ครั้งที่​ 25
Aug 13, 2022
รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Aug 11, 2022
รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
Aug 11, 2022
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีการสร้างพระสมเด็จองค์ปฐมปางมารวิชัย (หลวงพ่อโสม)
Aug 09, 2022
พล.ร.5 ขอเชิญข้าราชการและครอบครัวร่วมกับพุทธศาสนิกชน
ผู้มีจิตศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนาได้กำหนดสร้างพระสมเด็จ
ปฐมปางมารวิชัย
Aug 04, 2022
ผบ.พล.ร.5​ ให้การต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา, อาจารย์, เจ้าหน้าที่, นทน.รร.สธ.ทบ.หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 100 และ นทน.รร.สธ.ทบ.หลักสูตร นบส.ชุดที่ 42
May 27, 2022
พล.ร.5 ร่วมพิธี "วันถลางชนะศึก"
รำลึกถึงวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร
March 13, 2022
ผบ.พล.ร.5 (ไทย) ให้การต้อนรับ ผบ.พล.ร.2 (มาเลเซีย)ตรวจเยี่ยมติดตามการก่อสร้างฐานปฏิบัติการร่วมไทย – มาเลเซีย
January 20, 2022
18 มกราคม วันกองทัพไทย วันยุทธหัตถี และ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
January 18, 2022
พล.ร.5 จัดกิจกรรมรับมอบสิ่งของสำหรับนำไปจัดทำ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
January 14, 2022

ผบ.ทบ. เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต.
January 11, 2022

ผบ.กกล.เทพสตรี พบปะมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ ตามแนวชายแดน ไทย - มาเลเซีย ด้าน จ.ยะลา
January 9, 2022

 


  ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากแหล่งภายใน ทบ.ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งเสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.710)
ประกาศ : ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565
1. ตำแหน่ง ช่างยานยนต์, ช่างยานยนต์ล้อ (ชกท.631)
2. ตำแหน่ง พลขับรถ (ชกท.640)
3. ตำแหน่ง เสมียนธุรการกองร้อย (ชกท.716)
หมายเหตุ   บุคคล*ตัวจริง*ทั้ง 3 ตำแหน่งให้มารายงานตัว ในวันอังคารที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. ที่ฝ่ายกำลังพลกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ประกาศ: ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก บรรจุทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก) ประจำปีงบประมาณ 2565 (เลื่อนวันทดสอบฯ)

ประกาศรับสมัครทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตราสิบเอก)ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกศ : ผลการสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนที่จัดหาจากสิบตรีกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 5 อัตรา
   

 


  คำสั่งกองพลทหารราบที่ 5

คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2566 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2565 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.65 - 30 ก.ย.65)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2565 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.64 - 30 ก.ย.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2564 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีหลัง (1 เม.ย.63 - 30 ก.ย.63)
คำสั่งชั้นเงินเดือน พล.ร.5 ปี 2563 ครึ่งปีแรก (1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63)
การฝึกประจำปี พ.ศ. 2563
   

 


  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/เผยแพร่ราคากลาง/ประกวดราคา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ 10 ครอบครัว วงเงิน 9,675,942 บาท 07/04/22)
ประกาศจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ 10 ครอบครัว วงเงิน 1,422,245 บาท (07/04/22)
ประกาศจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารบ้านพักนายทหารประทวน (21/02/22)
ประกาศจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารร่วมใจ (21/02/22)
ประกาศจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. (21/02/22)
ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04/02/22)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน วงเงิน 5,678,475 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง วงเงิน 2,179,553 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน วงเงิน 1,298,116 บาท(25/08/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ร.15 พัน.1 วงเงิน 1,277,644 บาท(25/08/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,390,000 บาท(09/07/21)
ประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุชิ้นส่วนซ่อมสาย ช. วงเงิน 541,479 บาท(08/07/21)
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,505,544 บาท(24/06/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น วงเงิน 3,950,866 บาท (09/06/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุชิ้นส่วนซ่อมสาย ช. วงเงิน 541,500 บาท(11/05/21)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างต่อเติมอาคาร บก.บชร.4 วงเงิน 7,505,544 บาท(11/05/21)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเรือนแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว ของ ป.5 พัน.25 วงเงิน 8,100,000 บาท(11/05/21)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน วงเงิน 5,450,000 บา(30/04/21)
   

 

 

 

พล.ต. อภินันท์  แจ่มแจ้ง
ผบ.พล.ร.5

รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรารักกองทัพบก

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทร. 075-495074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com