โปรดทราบ !!!

เนื่องจากคำสั่งชั้นเงินเดือน เป็นข้อมูลส่วนบุคคล...กำลังพลท่านใดที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ กรุณาติดต่อเพื่อขอรับรหัสผ่านได้ที่ admin โทรทหาร 45217

 

ดาวน์โหลดไฟล์ บัญชีรายชื่อข้าราชการทหารต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ให้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
    

ข้อแนะนำ : ควรเปิดอ่านไฟล์ด้วย PC หรือ Note book โดยใช้โปรแกรม Winrar หรือ  Winzip