เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

มทภ.4 มอบบ้านหลังใหม่ให้ผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก จ.ตรัง

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. พันเอก อภินันท์ แจ่มแจ้ง รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ให้การต้อนรับ แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะฯ ในพิธีส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนเข้าบ้านเรือน พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจชาวบ้านในพื้นที่ โดยกองทัพภาคที่ 4 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชน อยากให้ทุกคนมีความรัก ความสามัคคี และช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเรา คือ ครอบครัวเดียวกัน
    

       
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

     
 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com