เป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร ประจำปี งบประมาณ 2565 โดยดำเนินการสอบด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ณ ค่ายเทพสตรีศรีสนุทร
  หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

กองพลทหารราบที่ 5 ดูแลทุกคน เหมือนครอบครัวเดียวกัน

        เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 และสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองพลทหารราบที่ 5 เยี่ยมให้กำลังใจ ครอบครัวของกำลังพลและบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ดังนี้
        ➤นาง เขื่อน รัตนบุรี มารดา จ.ส.อ ธนกริช รัตนบุรี สังกัด ช.พัน.5 พล.ร.5 ซึ่งป่วยติดเตียง (เส้นเลือดในสมองตีบ) อาศัยอยู่ ณ บ้านเลขที่ 71 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ➤นาง จิราภรณ์ ลิกสุวรรณ คู่สมรสของ จ.ส.อ. พงษ์พันธ์ พันธสา สังกัด ช.พัน.5 พล.ร.5 ป่วยด้วยโรคมะเร็ง (ช่องปาก) อาศัย ณ อยู่บ้านพักอาคารหมายเลข 21/22 ห้องที่ 5 หมู่ที่ 5 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ➤นางสาว ปานิสรา สุชาติพงษ์ ป่วยพิการทางสติปัญญา บุตรของ จ.ส.อ. อนันต์ สุชาติพงษ์ สังกัด ม.พัน.16 พล.ร.5 อาศัยอยู่ ณ บ้านพักอาคารหมายเลข 16/38 หมู่ที่ 9 ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

        เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในห้วงเทศกาลปีใหม่ให้กับครอบครัวกำลังพล และบุตรที่มีความต้องการพิเศษ พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินช่วยเหลือของหน่วยฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
 

 

     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com