หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

พล.ร.5 จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อนในสถานศึกษา

        เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. กองพลทหารราบที่ 5 นำกำลังพลของหน่วย ร่วมกับคณะครู น้องๆ นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน" ทำความสะอาดล้างสิ่งปนเปื้อน พื้นที่จุดสัมผัสร่วม เช่น ระเบียง ราวบันได ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องเรียนตามอาคารเรียน โรงอาหาร และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ให้กับโรงเรียน ด้วยความห่วงใยน้องๆนักเรียน หลังจากหยุดเรียน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ครู อาจารย์ และผู้ปกครอง สร้างบรรยากาศความอบอุ่นให้กลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งในห้วงเปิดเทอม ณ โรงเรียนทุ่งควายพัฒนศึกษา ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
 
 
        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 

        ภาพประกอบ

 
 
 
     
     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com