หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

ผบ.พล.ร.5 ตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จ.ระนอง

           เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน​ 2564​ พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ปฏิบัติภารกิจและตรวจเยี่ยมหน่วยในพื้นที่ จ.ระนอง รายละเอียดดังนี้.-

             • เวลา 16:00 น. มอบเงินช่วยเหลือและสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค "โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน" ให้กับ นางอ้อ ทาหีน อายุ 71ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง สามีได้เสียชีวิตไม่มีบุตร ไม่มีรายได้ อาศัยอยู่กับเพื่อนบ้าน และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก ณ บ้านเลขที่ 6/66 ม.1 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง

             • เวลา 17:00 น. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 เน้นย้ำการปฏิบัติงานตามสั่งการของผู้บังคับบัญชา โดยฝ่ายอำนวยการของหน่วยต้องรู้งานในหน้าที่ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ให้ผู้บังคับหน่วยต้องลงไปกำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาและครอบครัว

             • เวลา​ 17.30 น. ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่​ 2​ กรมทหารราบที่​ 25​ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และการดูแลทหารใหม่ผลัดที่ 2 ปี 2564 ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตทหารกองประจำการ เพื่อปูพื้นฐานให้พร้อมเป็นกำลังพลของกองทัพบก ที่สามารถปฏิบัติภารกิจทางทหาร และภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
        ภาพการช่วยเหลือประชาชนตาม "โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน"
 
        ภาพตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ ร.25 พัน.2
 
        ภาพตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ร.25 พัน.2
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com