หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 1 ต.ค.64 เวลา 14:00 น. กองพลทหารราบที่ 5 กระทำ พิธี รับ-ส่ง หน้าที่ ผบ.พล.ร.5 ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ระหว่าง พลตรี ศานติ ศกุนตนาค​ รองแม่ทัพภาคที่ 4 (ผบ.พล.ร.5 ท่านเก่า)​ กับ พลตรี วรเดช เดชรักษา ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 (ท่านใหม่) ในการนี้ พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกนาย ที่ได้ร่วมปฎิบัติงานที่ผ่านมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งขอให้กำลังพลทุกนายตั้งใจ มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติหน้าที่ให้ดีสืบไป

           ทั้งนี้ พลตรี วรเดช เดชรักษา ได้กล่าวว่า จะสานต่อนโยบาย ในการพัฒนากองพลทหารราบที่ 5 ให้เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของกองทัพบกและประชาชนต่อไป
 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5
 
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com