หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

           เมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 เวลา 07:30 น. พันเอก อภิชัย เรืองฤทธิ์ รองเสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนยานพาหนะ ชุดปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีน Covid-19 ได้ โดยสนับสนุน ยานพาหนะในการรับ-ส่ง แพทย์และพยาบาล สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช และสาธารณสุขอำเภอลานสกา ณ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

   
   
 
 
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com