หน้าหลัก | ทำเนียบผู้บังคับบัญชา | ประวัติหน่วย | ติดต่อเรา

 

        

        เมื่อวันที่ 7 ก.ค.​64 เวลา 13:00 น. พันเอก จรูญ จตุรงค์ เสนาธิการกองพลทหารราบที่ 5 เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ บุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ กองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 (น้องฟ้า) พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือ และให้กำลังใจ ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการกำลังพลนายสิบ กองพันทหารม้าที่ 16 กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 

        ข้อมูล/ภาพ : ฝ่ายกิจการพลเรือน กองพลทหารราบที่ 5

     
 
 

 

กองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80310
โทรศัทพ์ 075 -495 - 074 ต่อ 45090
E - mail : infdivision5@gmail.com